När du betalar och bokar din plats bekräftar du en plats i gruppen. Bokningen är bindande oavsett orsak till att man eventuellt inte kan gå kursen, om det inte finns någon annan som kan ta din plats.